POLITYKA Prywatności
Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

Adam Miś
AMISPRO
ul. Polna 8, 55-220 Jelcz-Laskowice
e-mail: biuro@amispro.pl, klub@renault4.pl

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 954-239-62-52

„Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usługi / zamówienia”

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych danych do realizacji zamówienia / usługi i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie,
kontakt zwrotny oraz zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych Klienta wynikających z rozporządzenia RODO.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia
(o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych – w tym celu należy wysłać zgłoszenie
(na adres mailowy) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia
danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

3. Dane osobowe Klientów, przetwarzane są w celu zrealizowania usługi lub zamówienia w firmie AMISPRO.
Klient może otrzymać informacje marketingowe oraz handlowe  np. „aktualne promocje lub zmiana oferty” (w formie „newsletter”), jeśli wyrazi na to zgodę. 
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

4. Do zrealizowania usług / zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych Klienta: Imię, Nazwisko, Adres, Numer telefonu komórkowego
a w przypadku firm dodatkowo NIP. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:

5. Otrzymane dane przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usługi / zamówienia.
– dokumenty sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości,
– dane adresowe / e-mail – w celu utrzymania kontaktu oraz informowania o statusie usługi / zamówienia.

6. W przypadku wystawienia rachunku / faktury dane klienta przekazywane do Biura Rachunkowego w celu prowadzenia księgowości.

Sprawy organizacyjne, porady, zapytania

  • Zloty, spotkania, marketing

  • +48 534 85 83 85

  • klub@renault4.pl

Wolontariusze

  • Sprzedaż części, porady, pomoc techniczna

  • Adam: serwis@renault4.pl